O metodě

Jak léčivý tanec funguje

Léčivý tanec má mnoho aspektů - všechny jsou založeny na hojivé síle pohybu v mateřsky teplé vodě (34+°C).

Praktik vytváří empatické spojení s přijímajícím a je připraven k tomu, aby zrcadlil všechny počáteční kinetické impulzy. Na počátku seance vytváří rytmické pole stavem mysli, pohybem, dechem. Hledá rytmus vědomí ... v každém okamžiku, což dovoluje přijímajícímu, aby pocítil psychologické odrazy pohybu uvnitř sama sebe.

Pohyby jsou chápány jako lék a pečlivě „dávkovány“, protkány klidnými pauzami v tichých „svatyních“, jež umožňují vstřebání jejich účinků. Terapeut "tančí" tělo přijímajícího – ten tak může zakusit vjemy milosti a krásy, jež někdy vedou k hlubším emočním propuštěním – k odpuštění. Léčivý tanec lze chápat jako tichou hudbu, jež se skládá z rytmických impulsů tlaku, dotyku a pohybu, které „hrají“ na receptorech těla. Tanec je vnořen mezi podprahovou zprávou v každém pohybu a podvědomím přijímajícího.​

To, co zpomalilo nebo se přestalo pohybovat uvnitř psychiky, je inspirováno probuzením do hravé účasti. Léčení tak přichází zevnitř...

  • Léčivý tanec má širokou paletu originálních technik odrážejících, jak se voda a tělo přirozeně pohybují.

  • Blokované energie se uvolňují díky možnosti využít více než třiceti hydrodynamických vln a spirál, stejně jako různých prostorových mandal ve tvarech kruhů, nekonečna a rozšíření, uvolnění a znovu-ožití těla.

  • Léčivý tanec kombinuje výhody plné trojrozměrnosti vodního prostředí spolu s širokými dynamickými pohyby.

  • Různé pokročilé techniky, jako je „pohyb příkladem“, kreativní nerovnováha a možnost cestování po bazénu, pomáhají vytvářet nejen větší, ale také jemnější a citlivější pohyby.

  • Podstatou Léčivého tance je tok, svoboda a lehkost.

  • Jak praktikův repertoár forem a zkušenosti rostou, bývá více a více vědomý v improvizaci a lépe reaguje na potřeby přijímajícího.

 

Cena terapie se aktuálně pohybuje v rozmezí 800 - 1100 Kč, dle náročnosti nákladů na její poskytnutí (ty jsou v různých lokalitách/bazénech různé). Zároveň ale beru ohled na příjmově znevýhodněné klienty a jsem ochotný domluvit se na výměně služeb či cenu snížit na pro obě strany únosnou mez ...

Právo na prožitek bezpečí, svobody a krásy má každý.

  • Facebook Social Icon

© 12-2017