Jak vodní ošetření probíhá

Od prvotního ostychu či strachu postupně až k hlubokým a léčivým vjemům svobody a vlastní neohraničenosti, poté zpět „nohama na zem“, ale už navždy jiní ...

Příprava

V čase či období před Vaší hodinou Léčivého tance se pokuste spojit se svými myšlenkami, pocity či vyšším vědomím s otázkou, co Vás k ní přivádí a proč ji chcete absolvovat. To bývá jedním z významných prvků úspěchu ošetření

a Vaší spokojenosti.
Do bazénu přijďte, prosím, střídmě najeden/a, v klidu a časovém předstihu, abyste měl/a dostatek prostoru na vše potřebné před vstupem do vody. A než nastane Váš čas, neostýchejte se bez vyzvání ponořit se do vody a vyčkat,

až k Vám přijdu.

Počátek

Nejdříve se domluvíme na potřebných detailech, připevním Vám vhodné floaty, aby byla spodní část Vašeho těla sama nadnášena vodou, a ošetření začneme klidným naladěním se ve stoje a vyčkáním na Váš pokyn k položení se

na hladinu.

Průběh

Od jednoduchého a jemného k celistvějšímu a rychlejšímu, od malých pohybů

k velkým, od rychlosti k setrvání v pozicích klidu, od uvolnění fyzického

k uvolnění psychickému, od smutku ke smíření, z viny k odpuštění, od neradosti k radosti, ...

Potápění ?

V případě, že byste rád/a prohloubil/a své prožitky či překonal/a překážky související s ponorem hlavy nebo těla pod hladinu, můžete si ve vhodnou chvíli nasadit na nos vodní skřipec a krok za krokem, dle Vašich možností, můžeme využít mystérium podvodního světa - v bezpečí a mé plně přítomné pozornosti.

Závěr

Velmi pozvolna Vás opřu zády ke stěně bazénu, postavím nohama na dno bazénu, provedu krátkou integrační masáž. Celá seance končí až tím, kdy

s Vámi rozpojím fyzický kontakt - do té doby můžete  stále se zavřenýma očima "být v sobě". Poté máme i chvilku na rozhovor či jen společné bytí ...

  • Facebook Social Icon

© 12-2017